Thứ Ba, 13 tháng 1, 2015

Tiền Singapore

Đô la Singapore (SGD) là tiền tệ của Singapore. Nó thường được viết tắt với ký hiệu đô la là $, hoặc viết cách khác S$ để phân biệt nó với các đồng tiền có tên gọi đô la khác. Đồng đô la Singapore được chia ra thành 100 cent. Hệ thống tiền tệ tại Singapore là là tiền giấy và tiền xu, có tên gọi là đô la Singapore (viết tắt S$).
Hiện nay tỷ giá giữa đồng Dollar Singapore và Đồng Việt Nam là 1 SGD = 16 000 VNĐ
Từ khi đồng Dollar Singapore được phát hành lần đầu tiên năm 1967 tới nay, quốc đảo sư từ này đã trải qua 3 đợt thay đổi mẫu mã đồng tiền, nhưng giá trị tiêu dùng của chúng vẫn không hề thay đổi cho dù tiền xu của bạn có “xưa” đến mấy.
Tiền giấy Singapore


Tiền giấy Singapore bao gồm các mệnh giá: S$1, S$2, S$5, S$10, S$20, S$25, S$50, S$100, S$500, S$1,000 và S$10,000.
Tiền xu Singapore


Tiền xu Singapore bao gồm các mệnh giá: 1 cent, 5 cent, 10 cent, 20 cent, 50 cent. 1 đô la Singapore bằng 100 cent.
Các mệnh giá tiền xu đang lưu hành tại Singapore bao gồm: 1 cent, 5 cent, 10 cent, 20 cent, 50 cent và 1 Dollar. Ngoài ra, Singapore cũng hay phát hành tiền xu mệnh giá lớn hơn như 5 Dollar hoặc 10 Dollar bên cạnh giá trị tiêu dùng còn mang tính kỷ niệm.
Dưới đây là hình ảnh 3 mẫu tiền của 3 đợt đổi tiền tại Singapore.

Series thứ nhất gồm 6 mệnh giá 1 cent, 5 cent, 10 cent, 20 cent, 50 cent và 1 Dollar, được phát hành năm 1967 và đã ngừng đúc thêm vào năm 1985.

Series thứ hai cũng gồm các mệnh giá 1 cent, 5 cent, 10 cent, 20 cent, 50 cent và 1 Dollar, được phát hành năm 1985 và sẽ ngừng đúc thêm vào năm 2017.


Series thứ ba và cũng là series mới nhất, được phát hành vào tháng 6 năm 2013 với thiết kế mới và bảo an tốt hơn. Ở Series này, Singapore đã bỏ mệnh giá 1 cent do các series trước nó được sử dụng quá ít.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét